Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR. Inovativní přístupy při práci s dětmi v rámci Cochemské praxe CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011427

O nás

V TREMEDIAS jsme týmem dospěláků nabízejících pomoc a podporu dětem a dospívajícím. Nejčastěji pomáháme v situacích, které se týkají dítěte při rozchodu jeho rodičů. Podporujeme právo dítěte žít se svými rodiči a být s nimi v kontaktu.

V Centru pro děti nabízí podporu dětem při rozpadu jejich rodiny dětské specialistky

Alena Dokulilová a Vlaďka Jůzová.

Dětské specialistky TREMEDIAS jsou v roli tlumočníků z dětské řeči do té dospělácké a naopak. Skrze ně mohou děti víc porozumět tomu, co se právě děje v souvislosti s rozchodem jejich rodičů, mohou se ptát na to, co je v souvislosti s tím zajímá nebo čeho se obávají. Současně mají prostřednictvím nich možnost říci rodičům a dalším dospělým své postoje, pocity, názory a strachy, které tlumočí do dospělácké řeči. Rády děti podporují v tom, aby měly svůj sen, který společně tvoří. Bezpečně provází děti při řešení konfliktu jejich rodičů. Snaží se být jim oporou, podporovat je v jejich rozhodování a v tom, aby je dospělí slyšeli. Také je informují o záležitostech, které je čekají nebo se mohou stát. Při práci s dětmi využívají různé techniky tak, aby děti bavily a zároveň pro ně byly užitečné. Mají s dětmi dohodu, že ony jsou ty, které si řeknou, co světu dospělých chtějí sdělit a plně to respektují.

© Copyright TREMEDIAS, spolek, všechna práva vyhrazena.